Reglement


1. Ungdommens Sjakkforbund tildeler hvert år NM for Barneskoler og NM for Ungdomsskoler. Mesterskapene arrangeres hver for seg eller samlet, i løpet av april. Turneringen skal rates. Turneringsreglementet for USF gjelder med følgende tilleggsbestemmelser :

2. Hvert lag består av fire spillere og inn til to innbyttere, som alle må gå på samme skole. Barneskoleelever kan ikke spille på ungdomsskolelag. I helt spesielle tilfeller kan enkeltelever etter søknad til Forbundsstyret, gis anledning til å delta på laget til en annen skole i samme kommune. Attestasjon fra skolen må følge med søknaden. Elever på en skole med under 75 elever som ikke kan stille lag selv, kan gis anledning til å representere en naboskole etter søknad til Forbundsstyret. Kretsene avgjør selv kravene for deltakelse i KM for Skolelag. Spillere på barneskolelag må i mesterskapsåret høyst fylle 13 år, på et ungdomsskolelag høyst fylle 16 år.

3. En skriftlig lagoppstilling i bordrekkefølge, med eventuelle reserver og underskrevet av lagkapteinen, skal leveres arrangøren senest en halv time før spillestart. Arrangøren kan fastsette en tidligere frist i innbydelsen. Bordrekkefølgen skal være etter antatt spillestyrke, med antatt sterkeste spiller på førstebord. Rekkefølgen mellom spillerne kan ikke forandres etter at den skriftlige lagoppstillingen er levert. Et lag som stiller i feil bordrekkefølge en kamp, gis automatisk tap i alle partier som berøres av feilen. Ønsker et lag å benytte reserver, skal turneringsledelsen informeres om det senest en halv time før den aktuelle runden starter. Foreligger rundeoppsettet senere, er fristen fem minutter etter bekjentgjørelsen.

4. Det er åpen deltagelse i NM for skolelag innenfor de rammer som er praktisk og logistikkmessig gjennomførbart fra arrangørens side. Dersom det må settes begrensninger gjørs dette ut i fra fordelingsnøkkelen i nedenstående regelverk. Arrangøren må redegjøre for eventuelt tak på deltagende lag i invitasjonen til mesterskapet. Hver krets har en grunnkvote på et lag i hvert NM. Videre kvoter avgjøres av kretsenes medlemstall på tidspunktet for påmelding. Kretsene gis da rett til et lag mer per mesterskap, for hvert påbegynte hundretall medlemmer (fra 101). I tillegg utvides kretskvoten med et lag, for hver plassering blant de tre beste fra året før. Arrangørkretsen har rett til et ekstra lag i hvert mesterskap, under forutsetning av at de samtidig stiller et lag som oddetallsreserve.

5. Så lenge deltakertallet muliggjør det, spilles det etter den gyldige versjonen av Norges Sjakkforbunds Monradsystem. Rundeoppsett skal skje etter lagpoeng, med individuelle poeng tellende før startnummer. 1.runde skal seedes i to grupper, i NM for barneskoler om nødvendig etter skjønn. I såvel NM for Ungdomsskoler som NM for Barneskoler spilles det 7 runder. Protester mot rundeoppsettet, må fremføres senest 10 minutter før spillestart. Kretsene avgjør selv rundetall og betenkningstid i sine mesterskap.

6. Betenkningstiden i NM for Ungdomsskoler og NM for Barneskoler er 1 time til 40 trekk og 1/2 time til resten av partiet. Det er noteringsplikt i begge klasser. Spillere som på grunn av alder fritas fra noteringsplikten, fratas 10 minutters betenkningstid. Resultatene fra NM for Ungdomsskoler skal innrapporteres til Norges Sjakkforbund for