Kommentering av partier


I dag bidrar Stormester Torbjørn Ringdal Hansen med gjennomgang og kommentering av partier.

Første parti som er kommentert er fra runde 2 mellom Espen Nordby og Gunnar Lund